Zapraszamy Państwa do malowniczo położonego miejsca. Piękny, rozległy teren, bliskość lasu i jeziora skłaniają do wypoczynku o każdej porze roku. Architektura kompleksu jeździeckiego jest doskonale wkomponowana w otoczenie i sięga korzeniami do tradycji mazurskiego regionu. Wierzymy, że odnajdą tu Państwo domową i przyjazną atmosferę połączoną z przysłowiową „polską gościnnością”.

   Proponujemy również połączenie przyjemności…z pracą.

✅ Praca zdalna i relaks w jednym miejscu!
✅ Efekt Twojej pracy połączony z wypoczynkiem to gwarancja sukcesu.
✅ Dla utrzymania równowagi, która jest niezbędnym elementem zdrowia fizycznego i psychicznego.
✅ Nasze pokoje wyposażone są w wygodne biurko oraz dostęp do WIFI.

Cennik pokoi:

2-osobowy

385 zł

+ Śniadanie

4-osobowy

520 zł

+ Śniadanie

✶Pokój De Lux✶

640 zł

(dostawka 80 zł)

+ Śniadanie

✶Pobyt psa 30 zł/doba✶

Doba hotelowa od 1400 do 1200

Doba hotelowa od 14.00 do 12.00

W Ekwadorze do Państwa dyspozycji oddajemy 20 stylowych pokoi z łazienkami. Miłośników hippiki zapraszamy do naszej stajni, w której zarówno wytrawny jeździec, jak i początkujący znajdą coś dla siebie. Stajnia, parkur oraz kryta ujeżdzalnia stwarzają doskonałe warunki do jazdy konnej. Zapraszamy do spędzenia w siodle wspaniałych chwil.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POKOJE HOTELOWE

 Dokonywanie płatności i wystawianie faktury

 1. Płatności realizowane są w trakcie procesu rezerwacji. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca rezerwujący miejsce hotelowe może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego oraz gotówki.
  c.Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie natychmiastowym, jest to warunek zatwierdzenia rezerwacji. W przypadku braku wpłaty, Usługodawca może wynająć pokój innemu Usługobiorcy.
  d. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego podanego na stronie www.ekwador-robson.pl
  e. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
  g. W przypadku osobistego wynajmu pokoju hotelowego bezpośrednio w Recepcji Hotelowej (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy możliwa jest tylko płatność gotówkowa, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”.

VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.

Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za anulację pobytu w wysokości wpłaconego zadatku.
Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony w formie pisemnej,  wysłany pocztą elektroniczną na adres ekwador@ekwador-robson.pl.

VIII. Warunki zatwierdzania i rozwiązywania umów.

 1. Hotel może odstąpić od wykonania usługi bez podania przyczyny.
  2.Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostawie mediów od dostawców zewnętrznych. W takim przypadku Hotel nie zwraca całości lub jakiejkolwiek części opaty za pobyt. Wszelkie postulaty dotyczące ewentualnych reklamacji z tego tytułu należy zgłaszać bezpośrednio do dostawców mediów.

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego
 2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
  2.Reklamacja powinna:
  a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres: ekwador@ekwador-robson.pl
  b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,
  c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

XII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  2.Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.